iNextone.com ระบบเว็บไซต์สำเร็จรูป  เว็บสำเร็จรูป ง่ายที่สุดในโลกเว

Home iPackage เว็บสำเร็จรูป iTemplate เว็บไซต์สำเร็จรูป Function iFaq iContact iSupport
ตรวจสอบชื่อโดเมน
สมัครใช้บริการ
ชำระเงิน
service
iDesign
ihosting
idomain
Radio online
 

การดูแลบริการท่าน คืองานของเรา

     iSupport       

           iNextone.com มีทีมงานคอยบริการท่าน คอยให้คำปรึกษา รวมไปถึงการ Update เว็บไซต์ ในกรณีที่ท่านติดปัญหาในการใช้งานหรือไม่เข้าใจส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบจัดการ เว็บไซต์สำเร็จรูป ของเรา ท่านสามารถติดต่อ สาย Hotline : 081-2971969

      i-Streaming

          สำหรับลูกค้าที่ใช้งานระบบ i-Streaming (Radio Online) ในกรณีระบบมีปัญหา ให้ท่านโทรติดต่อเราที่เบอร์ Hotline : 081-2971969 โดยทางทีมงาน iNextone.com จะทำการ Remote เข้าไปแก้ไขปัญหาให้ท่านผ่านโปรแกรม Teamviewer ซึ่งท่านจะต้องติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวที่เครื่องที่มีระบบ i-Streaming( radio online) และทำการแจ้ง ID และ Password ของโปรแกรม จากนั้นทางทีมงานจะทำการดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ทันที

 

     E-Mail Support : support@inextone.com

           สอบถามปัญหาการใช้งานผ่านทางอีเมลล์  ซึ่งทีมงานจะรีบติดต่อกลับอย่างรวดเร็วเมื่อได้ตรวจสอบอีเมลล์แล้ว


Copyright and Disclaimer © 2010-2012, www.inextone.com , All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าชม

Start date:17 Aug 2011

ไอเน็กวัน ระบบจัดการเว็บไซต์สำเร็จรูป