iNextone.com ระบบเว็บไซต์สำเร็จรูป  เว็บสำเร็จรูป ง่ายที่สุดในโลกเว

Home iPackage เว็บสำเร็จรูป iTemplate เว็บไซต์สำเร็จรูป Function iFaq iContact iSupport
ตรวจสอบชื่อโดเมน
สมัครใช้บริการ
ชำระเงิน
service
iDesign
ihosting
idomain
Radio online
 
    ชำระเงิน/ต่ออายุเว็บไซต์
 

 ท่านสามารถชำระเงินได้โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ดังนี้

ธนาคาร    ชื่อบัญชี เลขบัญชี สาขา
ธ.ไทยพานิชย์             นายกมล  เศรษฐสถาพร  

075-2-15417-1

ถ.รัชดาภิเษก 2
ธ.กรุงเทพ (กระแสรายวัน)          นายกมล  เศรษฐสถาพร 281-3-05531-2 นครสวรรค์
 

 เมื่อโอนเงินเข้าบัญชีเรียบร้อย ท่านสามารถโทรแจ้งการชำระเงินได้ที่ เบอร์โทร 081-2971969 (ตลอด 24 ชม.)


Copyright and Disclaimer © 2010-2012, www.inextone.com , All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าชม

Start date:17 Aug 2011

ไอเน็กวัน ระบบจัดการเว็บไซต์สำเร็จรูป